Störst förnyelse i MP och SD

Även om den politiska klassen i mångt och mycket är sig lik vad gäller den sociala representationen (som vi har sett tidigare har de högre inkomster, är äldre och i större utsträckning män än befolkningen i stort), sker en stor förnyelse bland kandidaterna. Det är alltså inte samma individer som återskapar strukturen. Bland kandidaterna på valsedlarna till riksdagen var omkring 60 procent nya sedan 2010. I kommunerna och landstingen upprepar sig mönstret, även om andelen nya bland kommunkandidaterna är lägre, 46 respektive 60 procent i landstingen.

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är de partier, av de nu sittande, som har störst andel nya kandidater på riksdagslistorna. 63 procent av riksdagskandidaterna i respektive parti ställde inte upp i valet 2010. De som har rekryterat flest nya kvinnor bland sina riksdagskandidater är de rödgröna, där över hälften av de nya kandidaterna är kvinnor. De kommuner som haft störst omsättning bland kandidaterna är Göteborg och Stockholm, där över 60 procent av kommunkandidaterna inte fanns på listan i valet 2010.

 

Vanligare att allianspolitiker byter block

 

Omkring 700 politiker ställer i årets val upp för ett annat parti än det som de kandiderade för 2010. Av de kandidater som bytt parti har ungefär hälften bytt mellan de åtta största partierna. Det är vanligare att allianspolitiker byter block än det omvända.

Av de politiker som sedan förra valet gått över till Sverigedemokraterna kommer flest från Moderaterna, närmare bestämt tolv stycken. Moderaterna får i sin tur sitt tillskott till största delen från allianskamraterna. Vänsterpartister och socialdemokrater har först och främst gått över till varandra, medan miljöpartister i första hand gått till S följt av M. Det visar en sammanställning Nyhetsbyrån Siren har gjort.

Antal kandidater som bytt block:

 

Socialdemokraterna: 17
Miljöpartiet: 4
Vänsterpartiet: 2

Moderaterna: 21
Centerpartiet: 17
Folkpartiet: 20
Kristdemokraterna: 11

Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

* Beräkningarna baseras på de kandidater som fanns registrerade hos Valmyndigheten den 28 april. Förändringar i valsedlarna kan ha skett därefter. Kandidater med skyddad adress finns inte med i materialet. Med nya kandidater menas kandidater i årets val som inte ställde upp i valet 2010 för samma parti eller på samma ort. Det kan alltså röra sig om såväl inflyttade politiker som partibytare. Som partibytare räknas en kandidat som ställt upp i båda valen men för olika partier. Partibytarna är beräknad på alla valen och de block som avses är partiblocken i riksdagen.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson