Sådan är politikern

Nyhetsbyrån Siren har granskat hur väl kandidaterna till riksdag, kommun och landsting representerar folket utifrån en rad parametrar. Som en sammanfattning av detta presenterar vi nu den statistiska medelkandidaten till riksdagen. För en mer ingående analys av partiernas sociala representation se inlägg under ”Politikerfakta”.

Riksdagskandidaten är till 55 procent man, 47 år gammal och heter Anders. Han har en årsinkomst på 372.256 kronor. En inkomst som stadigt ökat i förhållande till gemene man. Snittkandidaten bor till 57 procent i ett område med en medianinkomst under 250.000 kronor.

 

Och så är respektive partis medelriksdagskandidat…

 

Socialdemokraten är 52 år gammal, till 50 procent man och 50 procent kvinna, och heter Peter. Han eller hon har en årsinkomst på 416.816 kronor och har inkomstmässigt närmat sig folket. Om socialdemokraten tidigare varit aktiv i något annat parti så har han eller hon sannolikt varit vänsterpartist och om socialdemokraten lämnar sitt parti så går han eller hon till V. Socialdemokraten bor till 61 procent i ett område där medianinkomsten är under 250.000 kronor.

Centerpartisten är 47 år, till 56 procent man och heter Anders. Han tjänar 364.619 kronor om året och har ökat inkomstglappet till befolkningen. Om centerpartisten bytt parti åt ena eller andra hållet så har han sannolik gått till eller från Moderaterna. Centerpartisten bor till 61 procent i ett område där medianinkomsten är under 250.000 kronor.

Fi-kandidaten är till 85 procent kvinna, 37 år gammal, har en årsinkomst på 210.693. Den genomsnittliga Fi-kandidaten ligger i detta val närmare folket inkomstmässigt jämfört med förra valet. Fi-kandidaten heter ofta Gudrun, Maria eller Jenny. Fi:s medelkandidat till riksdagen bor till 52 procent i ett område där medianinkomsten är över 250.000.

Folkpartisten heter Lars och är 50 år. Han är till 57 procent man och tjänar 400.097 kronor om året. Folkpartiets medelkandidat har ökat inkomstglappet till folket jämfört med förra valet. Om Folkpartisten varit byter parti sker det till eller från Moderaterna. Folkpartisten bor till 52 procent i ett område där medianinkomsten är under 250.000 kronor.

Kristdemokraten är till 57 procent man, 52 år gammal och heter Maria. Han tjänar 383.231 kronor om året och har rört sig längre ifrån folket inkomstmässigt, jämfört med 2010. Om kristdemokraten bytt parti har han sannolikt gått till eller från moderaterna. Kristdemokraten bor till 53 procent i ett område där medianinkomsten är under 250.000 kronor.

Miljöpartisten heter Anna och är till 51 procent kvinna. Hon är 46 år gammal och tjänar 323.929 kronor om året. Miljöpartisten har rört sig längre ifrån folket inkomstmässigt sedan förra valet. Om miljöpartisten byter parti går hon till Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Om MP-kandidaten tidigare ställt upp för ett annat parti så har det sannolikt varit S. Miljöpartisten bor till 54 procent i ett område där medianinkomsten är under 250.000 kronor.

Moderaten är en 47-åring som heter Anders. Han är till 58 procent man, har en årsinkomst på 464.212 och har ökat inkomstglappet till folket i stort. Om moderaten byter parti går han troligtvis till eller från FP. Moderaten bor till 53 procent i ett område där medianinkomsten är över 250.000.

Sverigedemokraten är till 69 procent man, 43 år gammal och tjänar 403.638 om året. SD-kandidaten tjänar i årets val betydligt mer och ligger mycket längre från snittet för folket än 2010. Om Sverigedemokraten tidigare varit aktiv i något annat parti så har han antagligen varit moderat, om SD-aren går vidare går han till Centerpartiet. Sverigedemokraten heter ofta Jimmie, Anders eller Jonas och bor till 52 procent i ett område där medianinkomsten är under 250.000 kronor.

Vänsterpartisten är till 53 procent kvinna, 48 år gammal, har en årsinkomst på 324.987. Vänsterpartiets medelriksdagskandidat har närmat sig folket inkomstmässigt. Är vänsterpartisten partibytare så går hon till eller från S. Hon heter Maria och bor till 68 procent i ett område där medianinkomsten är under 250.000 kronor.

*Slutsatserna bygger på: Medelinkomst av tjänst för respektive parti, medelålder, andel kvinnor på riksdagslistorna, vanligast förekommande namnet (vid delad förstaplats anges några av namnen). Inkomsterna avser 2012 och kan komma från både politiska uppdrag och andra anställningar. Beräkningarna är gjorda på de riksdagskandidater som var registrerade hos Valmyndigheten den 28 april. Medianinkomst för partiernas bostadsområden kommer från SCB. Partibyten är beräknade på samtliga kandidater i kommun- landsting- och riksdagsvalen. Se under menyn ”Politikerfakta” för att se grafik och närmare information för respektive variabel.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson