Så har partierna åldrats

Lokalpolitikerna blir äldre

 

Politikerna blir allt äldre – något som regeringens egen Framtidskommission så sent som förra året pekade ut som en del av ett demokratiproblem. Och trenden med äldre politiker ser ut att hålla i sig.

I merparten av landets kommuner har partiernas medelålder ökat sedan förra valet. Det visar Nyhetsbyrån Sirens genomgång av kandidaternas åldersutveckling på lokal-, landstings- och riksdagsnivå. Undantaget är landstingskandidaterna, som blivit något yngre än de var vid valet 2010.

Snabbast har kandidaterna i Norberg åldrats, där politikerna i snitt blivit nästa fem år äldre på fyra år. Den största föryngringen finns i Sölvesborg, där politikernas ålder sänkts med fyra år.

 

Ta hem grafik över partiernas åldrande!

 

Gör så här: Använd menyerna för att ta fram grafik för de val och de kommuner eller län du är intresserad av. Välj först valtyp, sedan län och kommun. I grundvisningen visas de partier som idag har mandat. Du kan lägga till eller ta bort partier i menyn till höger. För muspekaren över staplarna för information om medelåldern i valet 2010 och i valet 2014.

Se alternativ under Exportera för att ta hem grafiken. Grafiken kan sparas som bild, vektorgrafik eller bäddas in på den egna sajten. Välj själv om du vill behålla interaktiviteten – eller enbart visa vald kommun. Har du problem att spara bild? Prova en annan webbläsare eller uppdatera din webbläsare till senaste versionen.

Grafiken är fri att publicera och bädda in för alla Sirens kunder. Otillåten publicering efterfaktureras. Vill du bli kund? Hör av dig till: anders.nilsfors@siren.se.

Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

* Beräkningarna bygger på de kandidater som fanns registrerade den 28 april. Förändringar i valsedlarna kan ha skett därefter. Med ålder avses ålder på valdagen. Kandidater med skyddade personuppgifter finns inte med i materialet.

I visningen för riksdagskandidater är partier som ställer upp med färre kandidater än 20 bortfiltrerade av utrymmesskäl, de är dock medräknade i genomsnittet för samtliga kandidater. Partinamnen förkortas i staplarna enligt de kortnamn som finns registrerade hos Valmyndigheten. Saknar partiet registrerad förkortning används första bokstaven i varje ord.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson