Politikerklassen har blivit rikare

Klyftan mellan folk och politiker har ökat

 

Den politiska klassen har inte bara högre inkomster än folket, de har dessutom ökat sina inkomster mer än befolkningen i stort. Klyftan mellan folket och politikerklassen har alltså ökat. Riksdagskandidaterna som går till val i år hade 9 procent högre lön 2012 än kandidaterna i valet fyra år tidigare, medan folket endast ökat sina inkomster med 8 procent för samma period. Detsamma gäller för landstings- och kommunkandidaterna.

I majoriteten av landets kommuner och län har kommun- och landstingskandidaterna som grupp haft en bättre inkomstutveckling än lokalbefolkningen. I Mullsjö har kandidaterna 27 procent högre inkomst än 2010 års kandidater, medan Mullsjöbornas inkomster endast ökat med 8 procent.

Bland riksdagskandidaterna har Sverigedemokraterna haft den överlägset största inkomstutvecklingen, vilket kan förklaras av att de kom in i riksdagen vid valet 2010.

 

Ta hem grafik över partiernas inkomstutveckling!

 

Gör så här: Se vilka partier som ökat sina inkomster mest. Använd menyerna för att ta fram grafik för de val och de kommuner eller län du är intresserad av. Välj först valtyp, sedan län och kommun. I grundvisningen visas de partier som idag har mandat. Du kan lägga till eller ta bort partier i menyn till höger. För muspekaren över staplarna för information om medelinkomsten de båda valen. Utvecklingen visas i procent.

Se alternativ under Exportera för att ta hem grafiken. Grafiken kan sparas som bild, vektorgrafik eller bäddas in på den egna sajten. Välj själv om du vill behålla interaktiviteten – eller enbart visa vald kommun. Har du problem att spara bild? Prova en annan webbläsare eller uppdatera din webbläsare till senaste versionen.

Grafiken är fri att publicera och bädda in för alla Sirens kunder. Otillåten publicering efterfaktureras. Vill du bli kund? Hör av dig till: anders.nilsfors@siren.se.

Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

* Uträkningarna bygger på de kandidater som fanns registrerade hos Valmyndigheten den 28 april. Förändringar i valsedlarna kan ha skett därefter. Kandidater med skyddad identitet är inte med i materialet. Uppgifterna avser inkomst av tjänst och gäller inkomståret 2012 för årets kandidater och 2008 för 2010 års kandidater. Medelinkomsten i riket, kommunerna och länen är hämtade från SCB och gäller även de 2012 respektive 2008, för befolkningen från 20 år och uppåt. För ett fåtal av årets kandidater saknas inkomstuppgift, de är inte med i uträkningen.

I visningen för riksdagskandidater är partier som ställer upp med färre kandidater än 20 bortfiltrerade av utrymmesskäl, de är dock medräknade i genomsnittet för samtliga kandidater. Partinamnen förkortas i staplarna enligt de kortnamn som finns registrerade hos Valmyndigheten. Saknar partiet registrerad förkortning används första bokstaven i varje ord.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson