Politikerkartan

Här bor kandidaterna

 

Bor moderaterna på gräddhyllan och vänsterpartisterna i förorten? Politikerkartan visar var kandidaterna bor – och vilken verklighet de har utanför fönstret. Finns röda och blå områden i staden? Finns det områden som helt saknar representation? Använd politikerkartan för att se var kandidaterna bor i din kommun, ditt län eller i riket.

Kartan kan kläs med ett raster över medianinkomsten i valdistrikten. Markeringarna på kartan visar inom vilket valdistrikt kandidaterna i respektive parti bor. Markeringarna är centrerade kring en punkt i valdistriktets mitt och inte på den gatuadress där kandidaten finns. Vid utzoomade lägen dras markering för kandidater av samma partifärg samman till en större markering som täcker in ett större område. För muspekaren över markeringen för att se vilket område markeringen täcker. I grundvisningen visas endast nu sittande partier. När du för muspekaren över valdistrikten visas valdistriktets medianinkomst om du valt att visa kartraster.

 

60 procent av stockholmsmoderaterna har välavlönade grannar

 

Vad kartans inkomstraster kan berätta varierar från kommun till kommun. I tätbefolkade kommuner täcker valdistrikten mindre områden medan valdistrikten i glesare befolkade kommuner täcker in större geografiska områden. I vissa kommuner är inkomstskillnaderna mellan olika valdistrikt stora, i andra är de små.

I flera kommuner är områden med låg medianinkomst underrepresenterade när det gäller var politikerklassen väljer att bosätta sig.

I Botkyrka syns exempelvis en tydlig snedrepresentation. Där bor 40 procent av den vuxna befolkningen i ett bostadsområde med en medianinkomst på under 200 000 kronor, medan endast 20 procent av kommunkandidaterna gör det. Kommunens rikare bostadsområden är däremot överrepresenterade då nära 30 procent av kandidaterna bor i ett område med en medianinkomst högre än 300 000, medan motsvarande siffra för de vuxna invånarna är 14 procent. I Botkyrka är också skillnaderna mellan i vilken typ av områden de olika partiernas kandidater valt att bosätta sig tydlig.

Andra kommuner där fattigare områden är underrepresenterade är bland annat Malmö, Södertälje, Stockholm och Norrköping. Även i dessa kommuner är skillnaderna mellan partierna stora. I Stockholm bor över hälften av kandidaterna i allianspartierna i områden med en medianinkomst på över 300 000, medan rödgröna och SD alla hamnar under 50 procent. 60 procent av moderaternas stockholmskandidater bor i områden med en medianinkomst på över 300 000. Motsvarande siffra för stockholmsborna är 42 procent.

Detta är en del av Nyhetsbyrån Sirens valbevakning. Sirens kunder har fått ta del av samtliga beräkningar som ligger till grund för kartan och slutsatserna i texten, samt tabeller för landet alla kommuner. Vill du bli kund? Hör av dig till anders.nilsfors@siren.se.

 

Ta hem grafiken!

 

Gör så här: Välj vilket val du är intresserad av och välj sedan län eller kommun. Välj om du vill lägga på ett raster över medianinkomsten i valdistrikten.

Se alternativ under ”Exportera+” för att ta hem grafiken. Grafiken kan sparas som vektorgrafik eller bäddas in på den egna sajten.

Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

* Uppgifterna om kandidaterna är hämtade från Valmyndigheten den 19 juni. Kandidater med skyddade personuppgifter är inte med i materialet. Uppgifterna om valdistriktens medianinkomst är hämtade från SCB och gäller sammanräknad förvärvsinkomst för befolkningen 20 år och äldre, för inkomståret 2012.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson