”Kvinnolönerna” lägre bland politiker

SD och KD har störst anledning att kämpa för kvinnors löner

 

Att kvinnor tjänar mindre än män är faktum, men vad man ska göra åt det är en politiskt omdebatterad fråga. Nyhetsbyrån Siren har tittat på hur det ligger till med löneglappet hos de politiska kandidaterna och det visar sig att det är sämre ställt hos den politiska klassen som helhet än hos folket i övrigt. De kvinnliga kandidaterna tjänade 84 procent av de manliga kandidaternas löner 2012, medan rikssnittet för Sveriges kvinnor låg på 86 procent. Politikerna har all anledning att prioritera upp frågan.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna störst anledning att kämpa för jämställda löner – om man ser till lönestrukturen inom respektive parti. De kvinnliga kandidaterna inom SD och KD har nämligen lägst inkomst av alla, i förhållande till de manliga kandidaterna i samma parti. Det har Nyhetsbyrån Siren kommit fram till efter en jämförelse mellan nu sittande riksdagspartier, samt Feministiskt initiativ. KD-kvinnorna och SD-kvinnorna tjänar i snitt drygt 75 procent av de manliga partivännernas löner. Alla partier utom Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ ligger under rikssnittet.

 

Kvinnliga kandidaters inkomst i procent av manliga kandidaters:

 

Socialdemokraterna: 85,7 %
Centerpartiet: 90,3 %
Feministiskt initiativ: 87,2 %
Folkpartiet liberalerna: 84,8 %
Kristdemokraterna: 74,8 %
Miljöpartiet: 90,1 %
Moderaterna: 81,3 %
Sverigedemokraterna: 75,1 %
Vänsterpartiet: 89,1 %

Politikerklassen totalt: 84,1 %

Rikssnittet för kvinnors lön i procent av männens var 86 procent år 2012 enligt Statistiska centralbyrån.

Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

* Beräkningarna avser inkomst av tjänst för inkomståret 2012. Beräkningarna är gjorda på samtliga kandidater i riksdags, kommun- och landstingsval som fanns registrerade hos Valmyndigheten den 28 april. Förändringar i valsedlarna kan ha skett därefter och valsedlar kan ha kommit till. Kandidater med skyddade personuppgifter finns inte med i materialet. För ett fåtal kandidater saknas inkomstuppgift, de är inte med i uträkningen.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson