Kandidaternas medelinkomst

Politik – bara för privilegierade?

 

Den politiska klassen tjänar mer än de medborgare de vill representera – i stort sett över hela landet. Mönstret är tydligt. I majoriteten av landets kommuner har kandidaterna i snitt betydligt högre inkomster än medelinkomsten i kommunen. Och mönstret är detsamma även på landstings- och riksdagsnivå.

Betydelsen av social representation för politikens inriktning är inte oomstridd, men flera empiriska studier har visat att det inte bara är representation av åsikter som spelar roll, utan även representation av olika grupper. Politikens innehåll påverkas av vilka sociala grupper som finns representerade.

När representation diskuteras ligger fokus ofta på kön, mer sällan på klass, vilket inkomstnivåer ger en fingervisning om. Sirens genomgång av kandidaternas inkomster, i alla val och i alla kommuner och län, visar att det är illa ställt med representativitet vad gäller inkomster. Kandidaterna befinner sig i en annan liga än folket.

Bland kandidaterna till riksdagen har Moderaterna högst inkomster medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet ligger lägst om man ser till de nu sittande riksdagspartierna.

På den lokala nivån finns stora variationer i vilka partier som skiljer sig mest från folket. Störst glapp i kronor och ören mellan den politiska klassen och kommunens invånare finns i Trosa, där den politiska klassen tjänar i snitt 126.000 kronor mer per år än den vuxna befolkningen.

 

Ta hem grafik över partiernas medelinkomst!

 

Gör så här: Använd menyerna för att ta fram grafik för de val och de kommuner eller län du är intresserad av. I grundvisningen visas de partier som idag har mandat. Du kan lägga till eller ta bort partier i menyn till höger. Du kan välja att lägga snittet för befolkningen som en stapel eller som en streckad linje, genom att klicka på den i menyn till höger. För muspekaren över staplarna för information om medelinkomsten.

Se alternativ under Exportera för att ta hem grafiken. Grafiken kan sparas som bild, vektorgrafik eller bäddas in på den egna sajten. Välj själv om du vill behålla interaktiviteten – eller enbart visa vald kommun. Har du problem att spara bild? Prova en annan webbläsare eller uppdatera din webbläsare till senaste versionen.

Grafiken är fri att publicera och bädda in för Sirens kunder. Otillåten publicering efterfaktureras. Vill du bli kund? Hör av dig till: anders.nilsfors@siren.se.

Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

*Inkomstuppgifterna som beräkningarna baserar sig på avser inkomstår 2012 och utgår från sammanräknad förvärvsinkomst. För ett fåtal kandidater i materialet saknas inkomstuppgifter. Beräkningarna bygger på de kandidater som fanns registrerade den 28 april. Förändringar i valsedlarna kan ha skett därefter. Kandidater med skyddade personuppgifter finns inte med i materialet. Uppgifter om riks-, läns och kommungenomsnitt är hämtade från SCB och gäller boende i kommunen eller länet hela året.

I visningen för riksdagskandidater är partier som ställer upp med färre kandidater än 20 bortfiltrerade av utrymmeskäl, de är dock medräknade i genomsnittet för samtliga kandidater. Partinamnen förkortas i staplarna enligt de kortnamn som finns registrerade hos Valmyndigheten. Saknar partiet registrerad förkortning används första bokstaven i varje ord.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson