Färre kvinnor toppar riksdagslistorna

Det har blivit färre kvinnor bland toppnamnen på valsedlarna till riksdagen. Vid valet 2010 var drygt 44 procent av förstanamnen kvinnor på de sittande partiernas riksdagslistor från landets olika valkretsar, medan andelen kvinnor på förstaplats i år bara når upp till 38 procent.

I kommun- och landstingsvalen har det däremot blivit fler kvinnliga förstanamn sedan förra valet. I kommunvalet från 33 procent till 37 och i landstingsvalet rån 42 procent till 48. Det visar Nyhetsbyrån Sirens sammanställning av förstanamnen på valsedlarna i årets alla val.

 

Andel kvinnor i procent bland förstanamnen på riksdagsvalsedlarna:

  • Socialdemokraterna:          2010: 34,5    2014: 27,6
  • Centerpartiet:                      2010: 44,8    2014: 44,8
  • Folkpartiet                            2010: 41,4     2014: 44,8
  • Kristdemokraterna:            2010: 40,0    2014: 24,1
  • Miljöpartiet:                         2010: 48,3    2014: 48,3
  • Moderaterna:                       2010: 43,3    2014: 26,7
  • Sverigedemokraterna:       2010: 0          2014: 0
  • Vänsterpartiet:                    2010: 57,1     2014: 62,1
  • Riksdagspartierna totalt:  2010: 43,9    2014: 37,6

Sverigedemokraterna hade i båda valen samma valsedel i alla valkretsar, vilken toppades av Jimmie Åkesson. Därför är deras andel i båda valen 0 procent.


Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

* Beräkningarna är gjorda utifrån alla valsedlar i respektive val. I underlaget kan samma kandidat förekomma flera gånger då man kan ställa upp på flera valsedlar från olika valkretsar.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson