politikerfakta

Sådan är politikern

Nyhetsbyrån Siren har granskat hur väl kandidaterna till riksdag, kommun och landsting representerar folket utifrån en rad parametrar. Som en sammanfattning av detta presenterar vi nu den statistiska medelkandidaten till riksdagen. För en mer ingående analys av partiernas sociala representation se inlägg under ”Politikerfakta”. Riksdagskandidaten är till 55 procent man, 47 år gammal och heter…

Politikerkartan

Här bor kandidaterna   Bor moderaterna på gräddhyllan och vänsterpartisterna i förorten? Politikerkartan visar var kandidaterna bor – och vilken verklighet de har utanför fönstret. Finns röda och blå områden i staden? Finns det områden som helt saknar representation? Använd politikerkartan för att se var kandidaterna bor i din kommun, ditt län eller i riket….

17 politiker avgår – varje vecka

3.271 ledamöter har lämnat sina uppdrag i kommunfullmäktige, landsting eller riksdag den senaste mandatperioden. Det motsvarar 17 politiker i veckan och är över 400 personer fler än mandatperioden innan. Sverigedemokraterna är det parti som har varit mest drabbat av avgångar, i relation till antalet mandat. Där har 3 av 5 politiker lämnat sina uppdrag. SD…

Störst förnyelse i MP och SD

Även om den politiska klassen i mångt och mycket är sig lik vad gäller den sociala representationen (som vi har sett tidigare har de högre inkomster, är äldre och i större utsträckning män än befolkningen i stort), sker en stor förnyelse bland kandidaterna. Det är alltså inte samma individer som återskapar strukturen. Bland kandidaterna på…

Politikerklassen har blivit rikare

Klyftan mellan folk och politiker har ökat   Den politiska klassen har inte bara högre inkomster än folket, de har dessutom ökat sina inkomster mer än befolkningen i stort. Klyftan mellan folket och politikerklassen har alltså ökat. Riksdagskandidaterna som går till val i år hade 9 procent högre lön 2012 än kandidaterna i valet fyra…

Färre kvinnor toppar riksdagslistorna

Det har blivit färre kvinnor bland toppnamnen på valsedlarna till riksdagen. Vid valet 2010 var drygt 44 procent av förstanamnen kvinnor på de sittande partiernas riksdagslistor från landets olika valkretsar, medan andelen kvinnor på förstaplats i år bara når upp till 38 procent. I kommun- och landstingsvalen har det däremot blivit fler kvinnliga förstanamn sedan…

Andelen kvinnor ökar

…men inte överallt   Andelen kvinnor bland de politiska kandidaterna ökar i detta val. Sett till riksdagskandidaterna har andelen kvinnor ökat i alla sittande partier förutom Kristdemokraterna och Folkpartiet. I över 100 kommuner har utvecklingen dock gått åt motsatt håll och andelen kvinnor har minskat. I Mellerud, som haft den största tillbakagången, minskade andelen kvinnor…

Så har partierna åldrats

Lokalpolitikerna blir äldre   Politikerna blir allt äldre – något som regeringens egen Framtidskommission så sent som förra året pekade ut som en del av ett demokratiproblem. Och trenden med äldre politiker ser ut att hålla i sig. I merparten av landets kommuner har partiernas medelålder ökat sedan förra valet. Det visar Nyhetsbyrån Sirens genomgång…

”Kvinnolönerna” lägre bland politiker

SD och KD har störst anledning att kämpa för kvinnors löner   Att kvinnor tjänar mindre än män är faktum, men vad man ska göra åt det är en politiskt omdebatterad fråga. Nyhetsbyrån Siren har tittat på hur det ligger till med löneglappet hos de politiska kandidaterna och det visar sig att det är sämre…

Lönetoppen

  Kandidaterna som tjänar mest   I grafen över medelinkomster kunde vi konstatera att politikerna ligger en bra bit över genomsnittet för folket. Här tar vi en titt på de som drar upp snittet mest, de som toppar inkomstligan och som kan ligga flera miljoner över genomsnittssvensken. Folkpartisten Anneli Bojesson, 61, tjänade 2012 in nära…

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson