Andelen kvinnor ökar

…men inte överallt

 

Andelen kvinnor bland de politiska kandidaterna ökar i detta val. Sett till riksdagskandidaterna har andelen kvinnor ökat i alla sittande partier förutom Kristdemokraterna och Folkpartiet.

I över 100 kommuner har utvecklingen dock gått åt motsatt håll och andelen kvinnor har minskat. I Mellerud, som haft den största tillbakagången, minskade andelen kvinnor bland kandidaterna från drygt 48 procent till omkring 38 procent. I diagrammet ovan kan du se hur det ser ut i din kommun eller ditt län. Använd menyerna för att välja valtyp, län och kommun.

 

Ta hem grafik över andelen kvinnor!

Gör så här: Använd menyerna för att ta fram grafik för de val och de kommuner eller län du är intresserad av. Välj först valtyp, sedan län och kommun. I grundvisningen visas de partier som idag har mandat. Du kan lägga till eller ta bort partier i menyn till höger.  För muspekaren över staplarna för information om andelen kvinnor i den båda valen. Utvecklingen visas i procentenheter.

Se alternativ under Exportera för att ta hem grafiken. Grafiken kan sparas som bild, vektorgrafik eller bäddas in på den egna sajten. Välj själv om du vill behålla interaktiviteten – eller enbart visa vald kommun. Har du problem att spara bild? Prova en annan webbläsare eller uppdatera din webbläsare till senaste versionen.

Grafiken är fri att publicera och bädda in för alla Sirens kunder. Otillåten publicering efterfaktureras. Vill du bli kund? Hör av dig till: anders.nilsfors@siren.se.

Annie Hellquist
annie.hellquist@siren.se

* Uträkningarna bygger på de kandidater och valsedlar som fanns registrerade den 28 april. Förändringar i valsedlarna kan ha skett därefter. Andelen kvinnor i respektive parti är uträknad utifrån en kandidatlista där kandidaterna endast förekommer en gång.

I visningen för riksdagskandidater är partier som ställer upp med färre kandidater än 20 bortfiltrerade av utrymmesskäl, de är dock medräknade i genomsnittet för samtliga kandidater. Partinamnen förkortas i staplarna enligt de kortnamn som finns registrerade hos Valmyndigheten. Saknar partiet registrerad förkortning används första bokstaven i varje ord.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson