Daily Archives: 9 september, 2014

Sådan är politikern

Nyhetsbyrån Siren har granskat hur väl kandidaterna till riksdag, kommun och landsting representerar folket utifrån en rad parametrar. Som en sammanfattning av detta presenterar vi nu den statistiska medelkandidaten till riksdagen. För en mer ingående analys av partiernas sociala representation se inlägg under ”Politikerfakta”. Riksdagskandidaten är till 55 procent man, 47 år gammal och heter…

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson