Daily Archives: 26 juni, 2014

Störst förnyelse i MP och SD

Även om den politiska klassen i mångt och mycket är sig lik vad gäller den sociala representationen (som vi har sett tidigare har de högre inkomster, är äldre och i större utsträckning män än befolkningen i stort), sker en stor förnyelse bland kandidaterna. Det är alltså inte samma individer som återskapar strukturen. Bland kandidaterna på…

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson