17 politiker avgår – varje vecka

3.271 ledamöter har lämnat sina uppdrag i kommunfullmäktige, landsting eller riksdag den senaste mandatperioden. Det motsvarar 17 politiker i veckan och är över 400 personer fler än mandatperioden innan. Sverigedemokraterna är det parti som har varit mest drabbat av avgångar, i relation till antalet mandat. Där har 3 av 5 politiker lämnat sina uppdrag. SD är också det parti som haft svårast att ersätta avgångna politiker och har tomma stolar i 48 kommuner. De kommuner som haft flest avhopp är Östersund och Norrköping där runt 30 ledamöter bytts ut sedan 2010.

 

Kvinnor hoppar av – män ersätter

 

Avgångarna bland de förtroendevalda förstärker den snedfördelning som redan finns i politikerklassen gällande kön och ålder. I samtliga riksdagspartier är andelen kvinnor högre bland avhopparna än bland ersättarna. Totalt var 47 procent av de avgångna ledamöterna kvinnor medan andelen bland ersättarna endast var 41 procent. Medelåldern är också fem år högre bland ersättarna än bland avhopparna. Det visar statistik Nyhetsbyrån Siren tagit fram från Valmyndigheten.

 

Annie Hellquist

annie.hellquist@siren.se

 

* Uppgifterna är hämtade från Valmyndigheten och gäller ledamöter vars avhopp registrerats innan 25/6. Beräkningarna är gjorda på ledamöter i riksdag, landsting och kommun sammanslaget. Bland de som har avgått finns de som hoppat av sina uppdrag samt de som under mandatperioden gått bort.

© Siren AB. Ansvarig utgivare: Matti Larsson